Αιρετοί

| Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016 |

Αιρετοί

Αιρετοί ΠΥΣΠΕ : Μένη Καραβά, Αρβανίτης Αναστάσιος

Αιρετοί ΑΠΥΣΠΕ:Αυξωνίδης Αριστείδης, 

Αιρετοί ΚΥΣΠΕ : Φασφαλής Νίκος. Παληγιάννης Βασίλης